Skryta

Popis služby

  • Služba SMS-brána umožňuje Odběrateli zadávat do rozhraní IS Winvet text SMS zpráv a jejich adresáta (tel. číslo s formátem pro Českou republiku nebo Slovenskou republiku). Na základě zadání textu SMS zprávy a adresáta bude požadavek na odeslání SMS zprávy přeposlán skrze IS Winvet poskytovateli, který neprodleně nebo podle nastavených parametrů provede odeslání SMS zprávy dle zadaných údajů na mobilní telefonní číslo.

Cena služby

  • Cena zahrnuje max. 160 znaků jedné SMS. V případě že délka SMS přesáhne 160 znaků, je zpráva rozdělena na více SMS a v tomto případě je délka jedné SMS 152 znaků. Služba SMS-brána bude Odběrateli fakturována zprostředkovatelem dle individuálních podmínek, a to buď formou platby předem (kreditu) nebo zpětně na základě faktury se splatností.

 

 Počet odeslaných SMS za účetní období  
 od kusů SMS
 do kusů SMS
 cena za jednu odeslanou SMS bez DPH  cena za jednu odeslanou SMS s DPH
 0  100  1,53  1,85
 101  200  1,40  1,70
 201  500  1,32  1,60
501 a více    1,24  1,50

Informační systém pro veterinární lékaře