Novinky
 • V modulu PetPasy doplněno odesílání telefonního čísla případně emailu při registraci petpasů nebo čipů v registru KVL.
 • V modulu Ordinace doplněn tisk registrační karty KVL (Komory veterinárních lékařů České republiky) pro čip registrovaný v registru KVL.
 • V modulu Skladové příjemky doplněn import dodacího listu typu PDK do verze 12.
 • V modulu PetPasy doplněna možnost registrace zvířat označených čipem i bez vystaveného pasu. Výběr takových zvířat proběhne po zaškrtnutí volby 'Vybrat k odeslání i záznamy obsahující pouze čip', po zaškrtnutí budou vybrány záznamy zvířat obsahující údaje petpasu ale i záznamy v nichž je vyplněn pouze čip bez údajů petpasu. Odeslání pak probíhá stejným způsobem jako doposud. Pokud zvířeti s registrovaným čipem doplníte údaje petpasu, budou po opětovném odeslání jeho údaje v registru zaktualizovány a číslo pasu doplněno.
 • V kartě pacienta u čísla smlouvy doplněno tlačítko pro odeslání žádosti o založení smlouvy v pojišťovně PetExpert. Pokud není číslo smlouvy vyplněno, je vedle pole na zadání čísla smlouvy tlačítko pro odeslání žádosti o založení smlouvy na pojišťovnu PetExpert. Po jeho stisknutí jsou zkontrolovány zadané údaje. Pokud jsou všechny požadované údaje vyplněny, zobrazí se informace se seznamem dat odesílaných na pojišťovnu. Po jeho odsouhlasení dojde k založení nové smlouvy a doplnění jejího čísla do karty pacienta. V tuto chvíli ještě není smlouva aktivovaná. K aktivaci dojde po doplnění některých údajů, které nejsou v programu winvet evidovány majitelem zvířete a úhradě první platby pojistného majitelem. Majitel tyto údaje může doplnit doma, na jeho email zadaný v žádosti dojde link na webovou stránku, nebo toto může udělat i v ordinaci a to po stisku tlačítka pro zobrazení informací o smlouvě. Na zobrazeném dialogu je tlačítko 'Aktivovat smlouvu' po jehož stisku se spustí link a je zobrazena rozpracovaná smlouva.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Aplikace rozhraní eKasa (slovenská verze) pro elektronické pokladny Elcom - eKasa. Pokud jste doposud používali elektronickou pokladnu Elcom a chcete ji dále používat, musíte si stávající nechat upgradovat na systém eKasa nebo pořídit novou. Nastavení komunikace programu WinVet s elektronickou pokladnou se provádí v nastavení programu.
  Pokud jste jste uživateli fiskální tiskárny Varos TM4000, firma momentálně čeká na certifikaci zařízení a aplikace rozhraní eKasa bude do programu aplikováno v nejbližší době.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno označování záznamu v účtování příznakem 'Provedeno'. Označení provedete stiskem pravého tlačítka myši nad požadovaným řádkem, kdy se zobrazí nabídka 'Provedeno'. Po jejím stisku se záznam označí zelenou barvou. Stejným způsobem lze řádek i odznačit. Tato funkce se může hodit především v případě zadávání účtu ze šablony obsahující velký počet záznamů. Označením jednotlivých řádků si označíte provedené řádky a tak nezapomenete některou z položek provést.
 • V kartě pacienta na záložce denní záznam je přidáno tlačítko pro odeslání aktualizovaného textu do pojišťovny PetExpert. Toto tlačítko je viditelné pouze v případě že jste již vytvořili v pojišťovně incident a slouží pouze k aktualizaci zápisu denního záznamu.
 • V přehledu majitelů a zvířat je přidán příznak, zda je pacient pojištěn u pojišťovny PetExpert.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Oprava problému při účtování, kdy za určitých podmínek není při prvním uložení první položky akceptována změna množství.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Doplněna a vylepšena funkčnost nástroje PetExpert - všeobecné zvířecí pojištění. Přidána možnost změny případu PetExpert pod který patří nárokovaná platba, upraveny ekonomické přehledy 'Přehled pokladních dokladů a faktur', 'Daň z přidané hodnoty'.
 • Přidáno napojení na hematologický analyzátor Scill vCall 5.
 • Žádanka o hematologické vyšetření doplněna o parametry pro ptáky a plazi.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Doplněna a vylepšena funkčnost nástroje PetExpert - všeobecné zvířecí pojištění. Upravena kontrola platnosti smlouvy, shodnosti čipu ve smlouvě a u zvířete, doplněna kontrola typu smlouvy, upraven tisk pokladního dokladu či faktury a ekonomický přehled 'Přehled pokladních dokladů a faktur' doplněn o rozpis incidentů.
 • Přidáno napojení na hematologický laboratorní přístroj Samsung PT10-V.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidány další funkce do PetExpert - všeobecné zvířecí pojištění. Pokud incident přejde do manuálního režimu schvalování je nyní k dispozici funkce pro obnovu jeho stavu. Po stisknutí tohoto tlačítka je opětovně zjištěn stav a to jestli již byla platba manuálně schválena. Doplněny byly i další drobné funkčnosti jako hlášení stavu zpracovávaného incidentu či grafické zvýraznění některých hodnot.
 • Provedena drobná úprava odesílání dat na EET související se změnou kořenového certifikátu na portálu EET.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána podpora funkcí PetExpert - všeobecné zvířecí pojištění. V programu nyní můžete zadat číslo pojišťovací smlouvy, ověřit si její platnost, vytvořit pojišťovací případ a pod něj přidávat jednotlivá ošetření. Pro jednotlivá ošetření pak provedete kalkulaci, kde se dozvíte jakou část nákladů na ošetření pojišťovna proplatí. Následně můžete návštěvu nebo celý případ ukončit. Po uzavření účtu jsou z celkové částky, kterou by měl majitel za ošetření zvířete zaplatit odečteny platby pojišťovny. Tyto platby odesílá pojišťovna přímo na váš účet. Platby pojišťovny jsou zobrazeny i v některých ekonomických sestavách.
 • Přidány žádanky na MR a RF vyšetření a provedeny drobné úpravy ve stávající RTG, SONO a CT žádance.
 • Provedena úprava programu pro zrychlení ukládání souhlasu GDPR. V některých instalacích Windows 10 je uložení souhlasu GDPR velice zdlouhavé což je způsobeno chybou v systémové knihovně Windows. Pokud se tento problém vyskytuje na vašem PC kontaktujte prosím podporu programu WinVet.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Obchodní zástupci, systémová podpora, licence

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o prodloužení licencí posílejte prosím emailem, ve kterém uveďte IČO, způsob platby a případné využití VIP bodů (Noviko, SG-Vet, Norbrook apod.). Děkujeme.