Novinky
 • Přidáno rozhraní pro připojení laboratorních přístrojů Exigo BM 800 a FujiFilm FDC 4000.
 • Přidáno rozraní pro připojení zákaznického zobrazovače (displaye). Ten po připojení zobrazuje pro zákazníky název a cenu účtované položky, případně konečnou cenu k úhradě jak v ordinaci, tak i v prodejně.
 • V modulu „Přehledy“ upravena a doplněna většina grafických přehledů.
 • V modulu „Přehledy“ u sestav kde je k dispozici e-mail majitele zvířete lze nyní v dialogu parametrů zvolit, zda mají být vybráni všichni majitelé, pouze ti s vyplněným e-mailem nebo pouze ti bez e-mailu.
 • Odladění programu a databáze tak aby fungoval s Firebird 2.5 32/64bit. V případě, že potřebujete používat Firebird 2.5 nás kontaktujte, je potřeba provést úpravu databáze!
 • Výrazné zrychlení přesunu dokladů do archivu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána nová funkce "Ochranné lhůty". U každého léku lze nyní nadefinovat pro určitý druh zvířete a komoditu (maso, mléko, vejce, med) ochrannou lhůtu ve dnech od aplikace léku. Po aplikaci léku program automaticky vypočítá do jakého data je zvíře v ochranné lhůtě a toto zvíře je i v kartotéce barevně označeno. Pokud se chcete podívat do karty zvířete, které je v ochranné lhůtě, jste na tuto skutečnost upozorněni informační zprávou. Seznam zvířat s ochrannou lhůtou je možné rovněž pro majitele vytisknout.
 • V modulu "Ordinace" nelze nyní  přímo smazat záznam majitele nebo pacienta. Takovýto mazaný záznam je při prvním pokusu o smazání nejprve zneaktivněn. Teprve neaktivní záznam je možné trvale odstranit. To by mělo zabránit nechtěnému odstranění  takovéhoto záznamu.
 • V modulu "Karty" je přidána funkce pro zobrazení nenulových stavů na položkách příjemek. To zpřehlední a zjednoduší pohled na to, proč je např. rozdíl ve stavu karty a v tom kolik je ještě k dispozici výdejních jednotek. To může nastat především v případě, že nejsou při příjmu pokryty záporné stavy na kartě.
 • V kartě dodavatele je nyní možno nastavit zda má rabatová položka ovlivňovat skladovou cenu nebo nemá.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Ve skladových uzávěrkách přidán tisk inventurního dokladu. V sestavě jsou rozepsány kladné položky a jejich součet, záporné položky a jejich součet a celkový výsledek inventury.
 • V modulu "Pet-Pasy" přidána funkce pro zjištění informací o Pet-Pasu na zvoleném řádku. V informaci se dozvíte kdo má pas registrován, kdo jej vydal a jakému zvířeti byl pas vydán. To vám ušetří práci se zjišťováním informací o pase v případě, že některý z pasů nelze zaregistrovat.
 • Přidáno napojení na stomatologický RTG Duerr. Pro nastavení komunikace kontaktujte výrobce programu WinVet nebo prodejce RTG zařízení.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V  kartě pacienta přidáno sledování podaných ektoparazitik. K tomu se váže i možnost nastavení specifikace karty zboží na příznak "Ektoparazitika".
 • Úprava a doplnění obrazové dokumentace, především výchozího nastavení měřítka snímku a výchozí barvy vkládaných objektů.
 • Přidáno univerzální rozhraní pro načítání elektronických dodacích listů ve formátu PDK verze 4-7. Pro načtení takového dodacího listu je potřeba přidat v číselnících dodavatele se správně vyplněným IČ.
 • V modulu "Prodejna" při tisku prodejky přidána možnost tisku rozpisu slev.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Příprava programu na změnu DPH z 10% na 14%. Změnu DPH provedete v modulu „Karty" spuštěním funkce „Hromadné nastavení DPH karet". Následně na zobrazeném dialogu  nastavte požadované parametry změny DPH. Doporučujeme zároveň se změnou DPH přepočítat ceny. Pokud zvolíte možnost „Ceny spočítat z nastavených rabatů" dojde k navýšení prodejní ceny o navýšené DPH, případně ke změně podle nově nastaveného rabatu. Pokud zvolíte možnost „Zachovat koncové ceny, přepočítat rabaty" bude zachována prodejní cena na úkor snížení rabatu. V období od 27.12.2011 do 13.1.2012 vás bude program na nutnost změny DPH,  v případě že jste již změnu neprovedli, sám upozorňovat. Uživatelé programu WinVet verze 2010 a starší nás mohou kontaktovat pro získání nabídky řešení této situace.
  POZOR - DPH je nastaveno ihned v den spuštění této funkce, proveďte tuto operaci tedy až váš poslední pracovní den před 1.1.2012, nebo první pracovní den po 31.12.2011! Podrobnější informace zde.
 • V modulu „Přehledy" přidána skladová sestava  „Skladové stavy (bez rozpisu šarží)". Sestava pro jednotlivé karty vedené přes sklad sečte evidované stavy a výsledný stav zobrazí v jednom řádku. V sestavě jsou zobrazeny všechny karty s kladným i záporným stavem.
 • V parametrech organizační struktury zařízení přidána možnost nastavení tiskové hlavičky prodejky.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu „Přehledy" přidána ekonomická sestava  „Přehled uhrazených nedoplatků".
 • V modulu „Přehledy" přidána možnost zobrazit vysvětlivky k jednotlivým sestavám. Zobrazení nebo skrytí vysvětlivek se provede stisknutím malého tlačítka se šipkou na pravém okraji spodní lišty přehledového formuláře. Vysvětlivky k jednotlivým sestavám budou průběžně doplňovány.
 • V modulu „Přehledy" v sestavě skladových stavů přidáno označení řádku, na kterém je pravděpodobně chyba ve stavu. Protože v přehledu nejsou zobrazovány záporné stavy, může nastat takový případ, že zobrazený kladný stav jedné šarže může být vyrušen záporným nezobrazeným stavem jiné šarže a pak je celkový přehled zkreslen. Pokud se tedy v přehledu nachází řádek zvýrazněný načervenalou barvou měla by se tomuto "zboží" věnovat zvýšená pozornost, např. vytvořit uzávěrku jedné karty.
 • V modulu „Skladová uzávěrka" přidána funkce, která automaticky sečte zbývající množství na jednotlivých řádcích stejného "zboží" a toto sečtené množství nastaví na nejmladší položku a zbývající vynuluje. Funkce lze automaticky spustit z dialogu pro vytvoření uzávěrky nebo následně pomocí tlačítka v horní liště přehledového formuláře uzávěrek.
 • Přidáno napojení na RIS RTG Agfa, a to pomocí zjednodušené RTG žádanky nebo plnohodnotné RTG žádanky. Napojení se zprovozní pomocí nastavení parametru v konfiguračním souboru programu. Pro zprovoznění tohoto napojení nás kontaktujte.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V organizační struktuře přidána možnost nastavení Aktivní/Neaktivní na jakýkoliv prvek všech úrovní struktury. Lze tak skrýt např. zařízení, které již nelze odstranit z důvodu jeho použití v účetních dokladech.
 • V RTG žádance přidán stav „Doplnit popis“, použitelný např v případě, že je o víkendové službě pořízen snímek, RTG vyúčtován ale chybí odborný popis. Takto označená žádanka je rovněž barevně zvýrazněna v přehledu žádanek.
 • V modulu „Přehledy" přidána ekonomická sestava „Celkový rozpis tržeb x doklad x skupina", která je doplněna oproti přehledu „Celkový rozpis tržeb x doklad" i součtem tržby za jednotlivou skupinu (Lék, Úkon, Materiál...). To může výrazně pomoci při stanovení odměny jednotlivých lékařů za povedenou práci.
 • V modulu „Pet Pasy" přidána možnost vyexportovat tabulku registrovaných PetPasů do souboru typu csv. Vyexportovány jsou pouze záznamy označené „Odeslat".
 • Přidáno napojení na laboratorní přístroje Abaxis VetScan HM5 a VetScan VS2.
 • Do uživatelských sestav doplněny data dalších polí databáze.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost nastavení barevného zvýrazněné pro jednotlivý typ žádanky a pro neaktivního majitele a pacienta. Nastavení provedete v modulu „Číselníky/Označení záznamu“.
 • Přidána funkce pro kontrolu zda není prováděno účtování ke staré návštěvě. V takovém případě se program zeptá, zda účtování chcete skutečně provést.
 • V uživatelských sestavách přidána možnost zařadit do sestavy parametricky ovládané zaškrtávací políčko.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu „Ordinace“ přidán přehled pravděpodobných pohledávek, ve kterém lze případně pohledávku smazat. Přehled naleznete v přehledu ordinace pod souhrnným tlačítkem „Speciální funkce“ kde je nyní např. nastavení data ordinace.
 • V modulu „Ordinace“ v poznámce u majitele přidáno nastavení zda má být informace o poznámce v přehledu zvýrazněna.
 • Opravena funkce, která kontroluje, zda prodejní cena není nižší než cena skladová.
 • Provedeno několik drobných úprav stávajících částí programu.
 • V modulu „Ordinace“ ve funkci „Kalkulace“ přidána možnost ukládání jednotlivých kalkulací a případně vytvoření nové kalkulace výběrem z uložených kalkulací. Kalkulace je uložena i s cenou jednotlivých položek a tu je možné buďto zachovat nebo aktualizovat dle aktuálních cen. Z vytvořené kalkulace lze nyní vytvořit účet pro aktuálně zvoleného pacienta.
 • V uživatelských sestavách přidán „Protokol o RTG vyšetření na spondylartrózu(SA) boxerů“.
 • V případě že je denní záznam editován na jednom PC a na druhém ho chcete rovněž editovat je nyní do programu přidáno upozornění, které vás o této situaci informuje. Záleží pouze na vás, jestli záznam editovat budete a tím i budete riskovat ztrátu nějaké části zapisovaného textu.
 • V modulu „Ekonomické funkce“ výrazně zoptimalizována rychlost zobrazování dat.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Obchodní zástupci, systémová podpora, licence

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o prodloužení licencí posílejte prosím emailem, ve kterém uveďte IČO, způsob platby a případné využití VIP bodů (Noviko, SG-Vet, Norbrook apod.). Děkujeme.