Novinky
 • Přidáno automatické označování starších vakcinací a odčervení jako neaktivních při provedení další následné vakcinace. Tím se zajistí např. to, aby se nedostal majitel se zvířetem do pozvánek na vakcinaci, pokud přijde dříve, než je datum plánované vakcinace. Pokud je při vakcinaci nalezena jedna předchozí aktivní vakcinace je označena automaticky. Pokud je nalezeno více aktivních vakcinací je nabídnut dialog s jejich seznamem a v něm můžete sami zvolit, které se mají označit. Označení můžete provést i ručně v seznamu provedených vakcinací a odčervení v kartě pacienta.
 • V dialogu pro operaci s účtem majitele je přidána informace o celkové ceně dokladu s DPH.
 • V uživatelských sestavách je přidáno parametrické pole s možností výběru z číselníku.
 • Při uzavírání účtu z přehledu otevřených účtů program zkontroluje, zda bylo vyúčtováno na všech pracovištích, kde byl pořízen denní záznam nebo kam byla adresována nějaká žádanka. Pokud program zjistí, že na nějakém pracovišti vyúčtováno nebylo, zobrazí seznam takových pracovišť a záleží pouze na obsluze, zda se rozhodne účet uzavřít nebo nikoliv.
 • Nová verze programu pro sehrávání dat s výrazným snížením doby potřebné pro sehrání dat z jednotlivých databází.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno možnost účtování pro majitele z jiné země EU podle §64. Nastavení proveďte v kartě majitele zatržením políčka „Účtování EU“. V tomto případě musí být u majitele vyplněno DIČ. Dodatečné nastavení parametru nezmění hodnotu položek zadaných ve starších dokladech.
 • Přidána sestava souhrnného hlášení účtování podle §64.
 • Přidána sestava vydaných receptů.
 • Přidána možnost nastavit skladovou kartu nebo kartu úkonu jako neaktivní. Neaktivní karta není nabízena při účtování nebo při práci se skladovými výdejkami/příjemkami. Neaktivní karta má v přehledu karet šedou barvu.
 • Přidána možnost zadat při uzavírání účtu majitele nebo vytváření ruční faktury či pokladního dokladu finanční bonus na dokladu. Při uzavírání účtu jej zadáte stiskem tlačítka „Bonus“, které je na dialogu pro nastavení parametrů uzavření účtu. Po jeho stisku se objeví dialog, ve kterém můžete zadat bonus v % nebo v částce a text položky. Přes tento dialog můžete rovněž tyto hodnoty upravovat. K tomu se váže i možnost nastavení přístupových práv a změny v mnoha sestavách kde je přidán údaj o finančním bonusu.
 • Upravena funkce pro poskytování slevy na dokladu.
 • Upraven přehled dlužníků, ve kterém lze nyní zadat období vzniku dluhu.
 • Upraveno uživatelské rozhraní a vnitřní funkčnost programu pro sehrávání dat.
 • Upraveno a doplněno několik přehledových sestav.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Zlepšena funkčnost obrazové dokumentace a přidána plná podpora Videoscope UB Camera 2.0.
 • Přidána možnost tisku loga zařízení. Pokud vložíte do složky kde je nainstalován program WinVet soubor Logo.bmp s logem vašeho zařízení, bude logo tištěno v pokladních dokladech a fakturách.
 • Přidána možnost nastavení řazení položek při tisku pokladních dokladů, faktur a dodacích listů. Na výběr je řazení položek podle toho, jak byly zadány do účtu majitele, podle názvu položky nebo skupiny položky.
 • Přidána možnost exportu laboratorních výsledků do souboru typu PDF.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost zadat při uzavírání účtu majitele nebo vytváření ruční faktury či pokladního dokladu jednorázovou slevu na dokladu. Při uzavírání účtu ji zadáte stiskem tlačítka sleva, které je na dialogu pro nastavení parametrů uzavření účtu. Po jeho stisku se objeví dialog, ve kterém můžete zadat slevu v % nebo v částce a text položky. Přes tento dialog můžete rovněž tyto hodnoty upravovat. K tomu se váže i možnost nastavení přístupových práv a změny v mnoha sestavách kde je přidán údaj o slevě.
 • V přehledu ordinace přidána možnost fulltextového vyhledávání. Funkce se spustí/vypne stisknutím tlačítka integrovaného v levém horním rohu tabulky. Funkce je dostupná pouze v tabulce majitelů v pohledu Majitel/Pacient.
 • Vytvořeno rozhraní pro komunikaci s digitalizačním systémem Minolta.
 • Vytvořeno nové rozhraní pro komunikaci s Českým registrem zájmových zvířat a majitelů CZPetNet a upravena registrační karta.
 • Přidána možnost nastavení automatického rozbalování i pro případ „Nezařazené návštěvy“.
 • Změněno barevné označení záznamů v přehledu pokladních dokladů a faktur. Zelenou barvou jsou zvýrazněny záznamy kde byla poskytnuta sleva bez rozlišení zda byl doklad uhrazen či nikoliv, červeně jsou zvýrazněny řádky kde cena celkem je větší než bylo zaplaceno ale nebyla zde poskytnuta sleva a oranžově jsou řádky kde zaplaceno je větší než cena celkem ale rovněž nebyla poskytnuta sleva. U posledně jmenovaného zvýraznění se dá předpokládat, že na tomto dokladu byl uhrazen nějaký nedoplatek.
 • Vydána aktualizovaná verze manuálu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost určit zda se má konkrétní léčebný případ v kartě pacienta automaticky rozbalovat. Nastavení se provede ve vlastnostech konkrétního případu.
 • Upraveno vystavování receptů. Recept lze nyní duplikovat a nově napsaný recept uložit do receptáře. Jednotlivé funkce se spustí stiskem příslušného tlačítka v horní části formuláře.
 • Ve skladových příjemkách povolena změna DPH položky v případě, že položka není načítána z elektronického dodacího listu.
 • V přehledu karet přidána možnost fulltextového vyhledávání. Funkce se spustí/vypne stisknutím tlačítka integrovaného v levém horním rohu tabulky.
 • Při tisku většiny přehledů lze zadat tisk jen konkrétních stránek.
 • Přidáno načítání laboratorních výsledků z přístroje MEK-6450 Vet.
 • Přidána přístupová práva pro zálohování dat na externí médium a uzavření dokladu bez nutnosti vytvořit účetní doklad.
 • Upraveny a doplněny některé ekonomické a statistické sestavy.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Oprava ekonomických přehledů.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a provedena drobná bezpečnostní oprava.
 • Příprava programu na změnu DPH ke které dochází dle zákona 362/2009 k 1.1.2010. Přecenění provedete v modulu „Karty“ volbou funkce „Hromadné nastavení DPH“ a nastavením příslušných parametrů. Pokud v současné době používáte DPH 9% a 19% musíte tuto funkci spustit minimálně 2x.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 • Biochemická a hematologická žádanka doplněna o další parametry, změna řazení parametrů, upravena zobrazování. V přehledu žádanek přidán filtr na organizační jednotku.
 • Při fakturaci převodem lze započítávat zálohu.
 • V uživatelských sestavách přidána Žádanka o antirabické protilátky.
 • V modulu přehledy přidán „Přehled poskytnutých slev“ a dva grafické přehledy „Diagram teplot (měsíční přehled)“, „Návštěvnost dle dne a hodiny v týdnu“.
 • V modulu Pokladní doklady a Faktury vydané přidána funkce hromadného tisku dokladů dle nastavených parametrů.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu a opraveno několik drobných nedostatků.
 Ceník služby SMS brána

Platí od 1. 1. 2019

1. Prodej licencí programu WinVet v.2019
Uživatel si kupuje právo na užívání zakoupených licencí IS WinVet po neomezeně dlouhou dobu.

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Prodej první licence
24 440,–
73 320
Prodej druhé licence
12 220,–
36 660
Prodej třetí a každé další licence
6 110,–
18 330

2. Pronájem licencí programu WinVet v.2019
Uživatel si kupuje právo na užívání zakoupených licencí IS WinVet na dobu určitou. Součástí ceny za pronájem je i systémová podpora. V prvním roce je cena za pronájem kalkulována jako poměrná část dle počtu celých měsíců zbývajících do konce kalendářního roku.

Název služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Pronájem první licence
6 888,–
19 975
Pronájem druhé licence
4 152,–
12 040
Pronájem třetí a každé další licence
2 688,–
7 795

3. Cena příslušenství a ostatních služeb

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Modul pro spojování databází odloučených pracovišť
7 100,–
24 850
Převod dat z jiného informačního systému 1 hodina
400,–
1 400
Cestovné - servisní zásah 1 km
9,–
nelze uplatnit
Servisní zásah u zákazníka 1 hodina (při zaplacené SP)
400,–
1 400
Servisní zásah u zákazníka 1 hodina
800,–
2 800

Roční pronájem programu Cytologický atlas (licence pro 5 PC)

Pro uživatele programu WinVet rozšíření o modul Cytologický atlas (licence na 1 PC)

1 200,–

300,-
3 480

870

4. Systémová podpora
Při jejím zakoupení má uživatel nárok na bezplatný upgrade na nové vývojové verze, update legislativních změn, konzultační telefonický servis a poradenství. Při odborném zásahu a technické podpoře první hodina zdarma. V prvním roce je cena za SP kalkulována jako poměrná část dle počtu celých měsíců zbývajících do konce kalendářního roku. Při zakoupení nových licencí poskytujeme SP na prvních 6 měsíců zdarma.

Název produktu nebo služby Cena [Kč] bez DPH V.I.P body
Systémová podpora první licence
4 728,–
14 184
Systémová podpora druhé licence
2 364,–
7 092
Systémová podpora třetí a každé další licence
1 182,–
3 546

5. Upgrade na nové verze
a) zdarma při zaplacené SP nebo pronájmu
b) 40 % z aktuální ceny licencí při 1 roce neplacení SP
c) 70 % z aktuální ceny licencí při 2 letech neplacení SP
d) 100% aktuální ceny licencí při delší době neplacení SP

6. Zvýhodnění pro nové uživatele
– nezávazné zapůjčení na tři měsíce
– instalace, nastavení a zaškolení v celkové délce čtyř hodin zdarma

Informační systém pro veterinární lékaře

Obchodní zástupci, systémová podpora, licence

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o prodloužení licencí posílejte prosím emailem, ve kterém uveďte IČO, způsob platby a případné využití VIP bodů (Noviko, SG-Vet, Norbrook apod.). Děkujeme.