Novinky
 • V modulu "Ordinace" přepracován klasický objednávací kalendář. Nyní se velikost buněk upravuje podle velikosti okna, zobrazení v případě objednání více pacientů do stejné buňky je v případě používání činností změněno tak, že je buňka rozdělena na dvě, čtyři nebo šest částí podle počtu objednaných pacientů na tuto buňku a jednotlivé části jsou v barvě činnosti. Pokud by bylo na stejnou buňku objednáno více, než šest objednávek bude tato situace zobrazena tak jako doposud, šrafovaná buňka s číslicí, vyjadřující počet objednávek, takto se zobrazí i kalendář v případě že nepoužíváte činnosti nebo po vypnutí nového zobrazení v konfiguraci programu. Vyznačení zvolené činnosti u objednaného pacienta se nyní objeví i v informačním listu zobrazeném po kliknutí myší na buňku s objednávkami.
 • V modulu "Přehledy" přepracován export přehledů. Nyní nezáleží na tom, pro jaký program provádíte export a jestli máte tento program nainstalován. Přidány i další formáty, do nichž lze přehledy exportovat a rozšířeny parametry exportu (pole, která se mají exportovat, formáty polí) s možností uložení a načtení nastavení.
 • V modulu "Ordinace" při zadávání PetPasu lze nyní zadat, že přepisujete jen "Cizí" pas co vystavil a zaregistroval některý y vašich kolegů. Takový pas pak není odesílán do registru PetPasů.
 • V modulu "Karty" přidány další specifikace karty pro skupinu Vakcína a Lék. Je to z důvodu rušení aktivní vakcinace specifikací "ostatní" i pro speciální typ vakcíny, např. Tetanus nebo Borelióza. Pokud takovou vakcínu zařadíte do jedné ze specifikací, bude její aktivita zrušena pouze vakcinací shodné specifikace.
 • V modulu "Skladové příjemky" doplněna možnost importu dodacích listů od firem Pharmacopola a Topvet. Pokud chcete načítat dodací listy některé s těchto firem, nezapomeňte je přidat v číselníku dodavatelů (Partner).
 • V nastavení programu přidána možnost nastavit si klávesy pro spouštění jednotlivých modulů pomocí klávesových zkratek.
 • V uživatelských sestavách se nyní ukládá posledně použitá tiskárna ke každé sestavě.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Opravena chyba vyskytující se v určitých případech při účtování položek.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu ordinace přidán přehled pro zobrazení všech návštěv pacientů zvoleného majitele. Přehled se vyvolá stiskem prvního tlačítka z leva v liště nástrojů přehledu ordinace / kartotéky. V přehledu je chronologický seznam návštěv dle data pro jednotlivé pacienty, je zde vidět za jakou částku jsou naúčtovány výkony a zda už z nich byl vytvořen účetní doklad. Pro zvolenou návštěvu je pak ve spodní části přehledu vidět náhled denního záznamu. V přehledu lze rovněž nastavit omezení v počtu dnů, pro něž se má přehled zobrazovat a prvek organizační struktury.
 • V modulu ordinace, v kartě pacienta lze po zpřístupnění funkce v přístupových právech provést nastavení pro koho (nebo za koho), je konkrétní záznam účtován. To je doporučeno použít v případě, že k účtování dochází např. na recepci kliniky z předložených materiálů ale ekonomické sestavy je potřeba vytvořit pro konkrétní lékaře. Účtovaný záznam tak lze vyúčtovat pro zvoleného lékaře, i když účtování provádí úplně někdo jiný. V ovládacím panelu lze vybrat lékaře pro, kterého je účtování prováděno, je zde vidět pro koho byl který záznam naúčtován, lze dodatečně zvolenému záznamu změnit lékaře a je možné hromadně nastavit lékaře všem viditelným záznamům.
 • V nastavení programu, v části nastavení poplatku za platbu platební kartou lze nyní nastavit limit, po jehož překročení není poplatek automaticky účtován.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Zde si můžete stáhnout program WinVet

Produkt Stáhnout
Verze Datum Velikost
WinVet

balik

2022.4 21.6.2022 82,4 MB
WinVet Upgrade

balik

2022.4 21.6.2022 67,7 MB
WinVet Quick Support

balik

Team Viewer 13 27.2.2018 14,1 MB
WinVet manuál
Manuál je průběžně doplňován a rozšiřován.

balik

  poslední aktualizace
31.3.2011
14,7 MB

Ovladač pro podpisový tablet Evolis Sig100 a Evolis Sig200

balik

 8.0.0   18,1 MB

WinVet 2013
Nástroj pro správu zálohování databáze na vyhrazených serverech. 

 balik

1.1 

8.10.2013 1,0 MB

WinVet 2011
Cytologický atlas

balik1.část (0,4 MB)
balik2.část (1,47 GB)

2011.2

30.3.2011 1,47 GB

Firebird 2.0.4

balik

2.0.4 . 4,2 MB
GDS32.DLL

balik

2.0.4 . 0.4 MB

 

Archiv

Popis Stáhnout Verze Datum Velikost
WinVet 2021
pro systémovou podporu do 31.12.2021

balik

2021.5 6.12.2021 84 MB
WinVet 2021 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2021

balik

2021.5 6.12.2021 70 MB
WinVet 2020
pro systémovou podporu do 31.12.2020

balik

2020.4 17.12.2020 88 MB
WinVet 2020 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2020

balik

2020.4 17.12.2020 75 MB
WinVet 2019
pro systémovou podporu do 31.12.2019

balik

2019.11 14.11.2019 83,5 MB
WinVet 2019 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2019

balik

2019.11 14.11.2019 70,5 MB
WinVet 2018
pro systémovou podporu do 31.12.2018

balik

2018.11 3.12.2018 78,9 MB
WinVet 2018 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2018

balik

2018.11 3.12.2018 65,8 MB
WinVet 2017
pro systémovou podporu do 31.12.2017

balik

2017.16 2.1.2018 81,6 MB
WinVet 2017 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2017

balik

2017.16 2.1.2018 68,6 MB
WinVet 2016
pro systémovou podporu do 31.12.2016

balik

2016.9 11.11.2016 64,3 MB
WinVet 2016 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2016

balik

2016.9 11.11.2016 59,8 MB
WinVet 2015
pro systémovou podporu do 31.12.2015

balik

2015.10 16.1.2016 50,4 MB
WinVet 2015 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2015

balik

2015.10 16.1.2016 37,6 MB
WinVet 2014
pro systémovou podporu do 31.12.2014

balik

2014.8 13.1.2015 48,6 MB
WinVet 2014 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2014

balik

2014.8 13.1.2015 35,9 MB
WinVet 2013
pro systémovou podporu do 31.12.2013

balik

2013.6 8.10.2013 48,0 MB
WinVet 2013 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2013

balik

2013.6 8.10.2013 35,4 MB
WinVet 2012
pro systémovou podporu do 31.12.2012

balik

2012.8 28.12.2012 45,6 MB
WinVet 2012 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2012

balik

2012.8 28.12.2012 33,1 MB
WinVet 2011
pro systémovou podporu do 31.12.2011

balik

2011.9 19.12.2011 44,6 MB
WinVet 2011 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2011

balik

2011.9 19.12.2011 32,0 MB
WinVet 2010
pro systémovou podporu do 31.12.2010

balik

2010.14 15.12.2010 42,4 MB
WinVet 2010 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2010

balik

2010.14 15.12.2010 30,0 MB
WinVet 2009
pro systémovou podporu do 31.12.2009

balik

2009.15 6.1.2010 42,1 MB
WinVet 2009 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2009

balik

2009.15 6.1.2010 29.8 MB
WinVet 2008
pro systémovou podporu do 31.12.2008

balik

2008.24 18.12.2008 38,3 MB
WinVet 2008 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2008

balik

2008.24 18.12.2008 26.1 MB
WinVet 2007
pro systémovou podporu do 31.12.2007

balik

2007.30 5.12.2007 33,0 MB
WinVet 2007 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2007

balik

2007.30 5.12.2007 21,3 MB
WinVet 2006DPH 9%
pro systémovou podporu do 31.12.2006

balik

  17.12.2007 0,5 MB
WinVet 2006
pro systémovou podporu do 31.12.2006

balik

2006.33 7.1.2007 36,5 MB
WinVet 2006 Upgrade
pro systémovou podporu do 31.12.2006

balik

2006.33 7.1.2007 19,1 MB
WinVet Manuál – Word

balik

    3,3 MB
WinVet Manuál - Pdf

balik

    2,6 MB
WinVet Profesionál

balik

2005.3 21.6.2005 21,4 MB
WinVet Profesionál - Upgrade

balik

2005.3 21.6.2005 8,8 MB

 :

 • Vytvořen nástroj pro zálohování databáze na vyhrazeném serveru. V programu lze nastavit dny a čas kdy má být zálohování provedeno a cesta kam se má záloha uložit. Rovněž je možné nastavit počet uchovávaných záloh. Nástroj můžete stáhnout na stránkách programu.
 • Pro modul prodejna je přidána možnost připojení fiskálního modulu.
 • Žádanka o laboratorní vyšetření (hematologická i biochemická) doplněna o několik dalších žádaných parametrů.
 • V modulu 'Přehledy' přidán přehled 'Celkový rozpis tržeb x datum dokladu x skupina'.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Upraveno označování aktivních vakcinací.
 • Program doplněn o automatickou úpravu a převod databáze při přechodu na Firebird 2.5. Upraven rovněž modul pro údržbu dat, který sám rozpozná verzi Firebirdu a případnou úpravu provede.
 • Doplněny některé tiskové a přehledové sestavy.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost zachovat u ukládaných fotek formát jpg a nepřevádět ho jako doteď do formátu png. To umožnilo zvýšit rychlost jak ukládání, tak i načítání uložených fotek a snížení náročnosti na diskový prostor. Tato funkce je ve výchozím stavu zapnuta. To že se fotka nepřevede do formátu png, může způsobit ztrátu její kvality při opakovaných úpravách.
 • Vrácen výpočet průměrné skladové ceny tak jak byl ve verzi programu do 2012.6, výpočet probíhá pouze ze skutečného zbytkového množství. Výpočet dle pohybů od poslední uzávěrky lze zaktivnit na požádání.
 • Upravena parametrizace přednastavených hodnot pro sledování teplot v modulu "Provozní funkce".
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V modulu "Ordinace" je přidána možnost vystavit klientovi tzv. Klientskou kartu, na které můžete nastavit především slevy na jednotlivé skupiny karet. Po příchodu klienta pokud předloží klientskou kartu a vy ji načtete čtečkou čarového kódu bude v programu aktivována pro tohoto klienta sleva a to až do doby uzavření účtu. Klientskou kartu můžete vytisknout, lze i přidat libovolné pozadí karty, např. reklama na vaši ordinaci / kliniku. Klientská karta se vystavuje v kartě majitele, kterou spustíte z přehledu ordinace. Pro tuto funkci můžete rovněž nastavit přístupové právo kdo může nebo nesmí kartu vydávat a měnit.
 • V modulu "Provozní funkce" upraveno nastavení sledování teplot.
 • V nastavení údajů zařízení přidán parametr Stát. Ten slouží k určení správného DPH přehledových sestav provedených za období v němž bylo jiné DPH než je aktuální. Tato funkce funguje jak pro českou tak i slovenskou republiku.
 • Pro laboratorní přístroje Exigo BM800 a FujiFilm FDC4000 přidána možnost načítání výsledků pouze ze sdílené složky.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána žádanka o CT vyšetření.
 • V modulu "Karty" na záložce Pohyby přidána možnost zobrazení pohybů pouze pro jeden zvolený sklad. To zvyšuje přehlednost v případě, že používáte více skladů.
 • Přidána možnost vytvářet a provádět skladové inventury (uzávěrky) na zařízení typu EDA.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přepracován export tiskových sestav do pdf dokumentu a jeho možnost odeslání pomocí elektronické pošty. Nyní již bude jednoduché takto vyexportovat a odeslat jakoukoliv sestavu. V současnosti nově přidáno do tisku všech dokladů v modulu Ordinace.
 • V modulu "Ordinace" přidána uživatelská sestava "Uznání dluhu".
 • V modulu „Karty" přidána možnost vygenerování čárového kódu např. pro kartu, která čárový kód nemá a následný tisk štítků s čárovým kódem. K tomu se vztahuje i definice nové řady "Generátor čárového kódu karty".
 • V modulu „Karty" přidána možnost načtení skladové ceny podle poslední příjemky.
 • Přidáno přístupové právo pro zakázání změny všech karet až na úkony.
 • Ve skladových inventurách přidáno tlačítko pro vynulování všech položek. Provedeny rozsáhlé úpravy funkčnosti skladové inventury. Doplněny chybové hlášky pro informaci uživatele proč nelze inventuru vytvořit nebo dokončit.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o licence na rok 2023 zasílejte prosím e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Do žádosti uveďte IČ, na které má být vystavena faktura a jestli chcete uplatnit V.I.P. body (Noviko, SG-vet). Na vaše žádosti odpovíme nejčastěji do dvou pracovních dnů.