Novinky
 • Při tisku dokladu lze nyní zároveň vytisknout i sestavu přehledu poskytnutých slev.
 • Biochemická žádanka rozšířena o další parametry.
 • Upravena kniha RTG vyšetření.
 • Pokud bylo provedeno vyšetření na vzteklinu, je o této skutečnosti automaticky proveden zápis do denního záznamu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V definici pracovní doby objednávaciho kalendáře lze nyní pro buňky pracovní doby nastavit i barvu. To je výhodné především v případě, že v ordinaci pracuje více lékařů v různou dobu a tak můžou používat společný objednávací kalendář a barevně si odlišit každý svoji pracovní dobu.
 • Při opětovném uzavírání účtu majitele lze nyní měnit všechny údaje hlavičky dokladu s výjimkou typu dokladu. To se dá využít především v případě, že zákazník na poslední chvíli změní formu úhrady. Tuto změnu lze provádět i u prodejek pokud nebyl již souhrnný doklad prodejky uzavřen. Ve výběru prodejek je prodejka, kterou lze otevřít zapsána černým písmem. Prodejka jejíž souhrnný doklad je uzavřen a tedy nelze otevřít šedým písmem a prodejka otevřená je zapsána červeným písmem se žlutým pozadím.
 • Při tisku dokladu lze nyní zároveň vytisknout i sestavu přehledu exspirací jednotlivých položek.
 • Z identifikačního okna přihlášeného uživatele lze nyní oddělit údaj o aktivním skladu a ceníku do samostatného okna, toto okno velikostně upravit a umístit na libovolné místo na obrazovce. Při úpravě velikosti okna se mění i velikost písma.
 • Nová verze vzdálené pomoci.
 • Sleva/přirážka na materiál přidaná ve verzi 2010.8 změněna na sleva/přirážka po všechny skupiny s výjimkou úkonu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost generování poplatku za platbu platební kartou. Tuto možnost zaktivujete v nastavení programu – Ordinace/Účet1 kde nastavíte procenta poplatku, DPH, text poplatku a to zda má být poplatek generován automaticky nebo pouze na popud obsluhy. Následně pokud při uzavírání účtu majitele zvolíte způsob úhrady platební kartou, povolí se tlačítko Poplatek a pokud je nastaveno automatické generování dojde k výpočtu poplatku. Pokud je k účtu poplatek vygenerován zůstává toto tlačítko v zamáčknuté pozici. Poplatek zrušíte opětovným klikem na toto tlačítko. Zároveň byly upraveny přehledové sestavy, do kterých byla doplněna informace o tomto poplatku.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Provedena oprava nedostatků předchozí verze a několik drobných úprav a doplnění stávajících částí programu.
 • Přidáno nastavení zda hlídat data aktivních vakcinací a odčervení. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, proveďte toto v nastavení programu – Ordinace/Účet 2.
 • Provedena oprava nedostatků předchozí verze.
 • V kartě majitele přidán koeficient sleva/přirážka na účtovaný materiál.
 • Provedeny výrazné vnitřní úpravy modulu Ordinace.
 • Ve skladové uzávěrce přidána funkce automatického nulování záporných stavů.
 • Přidáno nastavení výchozí formy úhrady pro jednotlivé typy dokladu. Po nastavení výchozí formy úhrady bude tato vždy automaticky přednastavena bez ohledu na to jaká forma úhrady byla naposledy při uzavírání účtu použita.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno automatické označování starších vakcinací a odčervení jako neaktivních při provedení další následné vakcinace. Tím se zajistí např. to, aby se nedostal majitel se zvířetem do pozvánek na vakcinaci, pokud přijde dříve, než je datum plánované vakcinace. Pokud je při vakcinaci nalezena jedna předchozí aktivní vakcinace je označena automaticky. Pokud je nalezeno více aktivních vakcinací je nabídnut dialog s jejich seznamem a v něm můžete sami zvolit, které se mají označit. Označení můžete provést i ručně v seznamu provedených vakcinací a odčervení v kartě pacienta.
 • V dialogu pro operaci s účtem majitele je přidána informace o celkové ceně dokladu s DPH.
 • V uživatelských sestavách je přidáno parametrické pole s možností výběru z číselníku.
 • Při uzavírání účtu z přehledu otevřených účtů program zkontroluje, zda bylo vyúčtováno na všech pracovištích, kde byl pořízen denní záznam nebo kam byla adresována nějaká žádanka. Pokud program zjistí, že na nějakém pracovišti vyúčtováno nebylo, zobrazí seznam takových pracovišť a záleží pouze na obsluze, zda se rozhodne účet uzavřít nebo nikoliv.
 • Nová verze programu pro sehrávání dat s výrazným snížením doby potřebné pro sehrání dat z jednotlivých databází.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno možnost účtování pro majitele z jiné země EU podle §64. Nastavení proveďte v kartě majitele zatržením políčka „Účtování EU“. V tomto případě musí být u majitele vyplněno DIČ. Dodatečné nastavení parametru nezmění hodnotu položek zadaných ve starších dokladech.
 • Přidána sestava souhrnného hlášení účtování podle §64.
 • Přidána sestava vydaných receptů.
 • Přidána možnost nastavit skladovou kartu nebo kartu úkonu jako neaktivní. Neaktivní karta není nabízena při účtování nebo při práci se skladovými výdejkami/příjemkami. Neaktivní karta má v přehledu karet šedou barvu.
 • Přidána možnost zadat při uzavírání účtu majitele nebo vytváření ruční faktury či pokladního dokladu finanční bonus na dokladu. Při uzavírání účtu jej zadáte stiskem tlačítka „Bonus“, které je na dialogu pro nastavení parametrů uzavření účtu. Po jeho stisku se objeví dialog, ve kterém můžete zadat bonus v % nebo v částce a text položky. Přes tento dialog můžete rovněž tyto hodnoty upravovat. K tomu se váže i možnost nastavení přístupových práv a změny v mnoha sestavách kde je přidán údaj o finančním bonusu.
 • Upravena funkce pro poskytování slevy na dokladu.
 • Upraven přehled dlužníků, ve kterém lze nyní zadat období vzniku dluhu.
 • Upraveno uživatelské rozhraní a vnitřní funkčnost programu pro sehrávání dat.
 • Upraveno a doplněno několik přehledových sestav.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Zlepšena funkčnost obrazové dokumentace a přidána plná podpora Videoscope UB Camera 2.0.
 • Přidána možnost tisku loga zařízení. Pokud vložíte do složky kde je nainstalován program WinVet soubor Logo.bmp s logem vašeho zařízení, bude logo tištěno v pokladních dokladech a fakturách.
 • Přidána možnost nastavení řazení položek při tisku pokladních dokladů, faktur a dodacích listů. Na výběr je řazení položek podle toho, jak byly zadány do účtu majitele, podle názvu položky nebo skupiny položky.
 • Přidána možnost exportu laboratorních výsledků do souboru typu PDF.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost zadat při uzavírání účtu majitele nebo vytváření ruční faktury či pokladního dokladu jednorázovou slevu na dokladu. Při uzavírání účtu ji zadáte stiskem tlačítka sleva, které je na dialogu pro nastavení parametrů uzavření účtu. Po jeho stisku se objeví dialog, ve kterém můžete zadat slevu v % nebo v částce a text položky. Přes tento dialog můžete rovněž tyto hodnoty upravovat. K tomu se váže i možnost nastavení přístupových práv a změny v mnoha sestavách kde je přidán údaj o slevě.
 • V přehledu ordinace přidána možnost fulltextového vyhledávání. Funkce se spustí/vypne stisknutím tlačítka integrovaného v levém horním rohu tabulky. Funkce je dostupná pouze v tabulce majitelů v pohledu Majitel/Pacient.
 • Vytvořeno rozhraní pro komunikaci s digitalizačním systémem Minolta.
 • Vytvořeno nové rozhraní pro komunikaci s Českým registrem zájmových zvířat a majitelů CZPetNet a upravena registrační karta.
 • Přidána možnost nastavení automatického rozbalování i pro případ „Nezařazené návštěvy“.
 • Změněno barevné označení záznamů v přehledu pokladních dokladů a faktur. Zelenou barvou jsou zvýrazněny záznamy kde byla poskytnuta sleva bez rozlišení zda byl doklad uhrazen či nikoliv, červeně jsou zvýrazněny řádky kde cena celkem je větší než bylo zaplaceno ale nebyla zde poskytnuta sleva a oranžově jsou řádky kde zaplaceno je větší než cena celkem ale rovněž nebyla poskytnuta sleva. U posledně jmenovaného zvýraznění se dá předpokládat, že na tomto dokladu byl uhrazen nějaký nedoplatek.
 • Vydána aktualizovaná verze manuálu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Technická podpora
pracovní dny 9-16:30 hodin
- jiný čas po předchozí domluvě
tel.: +420 541 426 889, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Obchodní zástupci
Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: +420 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář
tel.: +420 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.