Novinky
 • Přidána uzávěrka jedné skladové položky. Pokud potřebujete opravit stav na jedné skladové položce, můžete nyní uzavřít pouze tuto jednu položku bez nutnosti vytvářet kompletní uzávěrku. Takovouto kartu si vyberete v přehledu skladových karet a stisknete v horní liště přehledu tlačítko pro vytvoření uzávěrky. Tlačítko má shodný obrázek, jako znáte z klasické uzávěrky. Po stisku tohoto tlačítka se spustí modul skladových uzávěrek a v z něho dialog pro vytvoření uzávěrky kde vyberete požadovaný sklad a vytvoříte uzávěrku. Ta se vytvoří pouze pro zvolenou kartu. Další postup je stejný jako při práci s klasickou uzávěrkou.
 • Přidán nástroj pro údržbu databáze. Program si nyní sám hlídá, zda byla v požadovaném intervalu 30 dní provedena údržba databáze. Pokud zjistí, že nikoliv jste o tomto stavu při spuštění programu informováni s možností spuštění údržby. Provádět údržbu databáze je nutné z důvodu optimalizace procesů SQL serveru a využití jeho maximálního výkonu.
 • V modulu „Faktury vydané“ a „Pokladní doklady“ přidána informace zda byl doklad vytištěn.
 • Přidána možnost odeslat seznam aplikovaných čipů do registru BackHome. Podmínkou pro odeslání čipu je jeho zapsání v základních údajích karty pacienta a zatržené zaškrtávátko „Odeslat do registru“. Odeslání provedete kliknutím na příslušné tlačítko v horní části přehledu ordinace a volbou z nabídky BackHome.
 • Program nyní při spuštění stanice hlídá, zda je nastavení datumu a času na stanici a serveru  shodné. Pokud shodné nejsou, máte možnost datum a čas synchronizovat se serverem. Toto se vztahuje pouze na síťové instalace.
 • Upraven program pro sehrávání dat.
 • Upraven tisk skladové uzávěrky.
 • Upraven přehled návštěv a přidána přístupová práva.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidán přehled návštěv dostupný z hlavní lišty programu, záložka „Ordinace“. V přehledu lze nastavit počet historických dnů, které se mají v přehledu zobrazit. Z přehledu lze přímo otevřít kartu pacienta s dohledaným denním záznamem, dohledat majitele či pacienta případně účetní doklad.
 • Přidán formulář pro vyšetření luxace patelly. Formulář je dostupný stejným způsobem jako formuláře DKK a DLK.
 • Export přehledu „Daň z přidané hodnoty“ rozšířen tak, aby obsahoval všechny údaje potřebné pro import do účetnictví.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Při tisku dokladu lze nyní zároveň vytisknout i sestavu přehledu poskytnutých slev.
 • Biochemická žádanka rozšířena o další parametry.
 • Upravena kniha RTG vyšetření.
 • Pokud bylo provedeno vyšetření na vzteklinu, je o této skutečnosti automaticky proveden zápis do denního záznamu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • V definici pracovní doby objednávaciho kalendáře lze nyní pro buňky pracovní doby nastavit i barvu. To je výhodné především v případě, že v ordinaci pracuje více lékařů v různou dobu a tak můžou používat společný objednávací kalendář a barevně si odlišit každý svoji pracovní dobu.
 • Při opětovném uzavírání účtu majitele lze nyní měnit všechny údaje hlavičky dokladu s výjimkou typu dokladu. To se dá využít především v případě, že zákazník na poslední chvíli změní formu úhrady. Tuto změnu lze provádět i u prodejek pokud nebyl již souhrnný doklad prodejky uzavřen. Ve výběru prodejek je prodejka, kterou lze otevřít zapsána černým písmem. Prodejka jejíž souhrnný doklad je uzavřen a tedy nelze otevřít šedým písmem a prodejka otevřená je zapsána červeným písmem se žlutým pozadím.
 • Při tisku dokladu lze nyní zároveň vytisknout i sestavu přehledu exspirací jednotlivých položek.
 • Z identifikačního okna přihlášeného uživatele lze nyní oddělit údaj o aktivním skladu a ceníku do samostatného okna, toto okno velikostně upravit a umístit na libovolné místo na obrazovce. Při úpravě velikosti okna se mění i velikost písma.
 • Nová verze vzdálené pomoci.
 • Sleva/přirážka na materiál přidaná ve verzi 2010.8 změněna na sleva/přirážka po všechny skupiny s výjimkou úkonu.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidána možnost generování poplatku za platbu platební kartou. Tuto možnost zaktivujete v nastavení programu – Ordinace/Účet1 kde nastavíte procenta poplatku, DPH, text poplatku a to zda má být poplatek generován automaticky nebo pouze na popud obsluhy. Následně pokud při uzavírání účtu majitele zvolíte způsob úhrady platební kartou, povolí se tlačítko Poplatek a pokud je nastaveno automatické generování dojde k výpočtu poplatku. Pokud je k účtu poplatek vygenerován zůstává toto tlačítko v zamáčknuté pozici. Poplatek zrušíte opětovným klikem na toto tlačítko. Zároveň byly upraveny přehledové sestavy, do kterých byla doplněna informace o tomto poplatku.
 • Provedeno několik drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Provedena oprava nedostatků předchozí verze a několik drobných úprav a doplnění stávajících částí programu.
 • Přidáno nastavení zda hlídat data aktivních vakcinací a odčervení. Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, proveďte toto v nastavení programu – Ordinace/Účet 2.
 • Provedena oprava nedostatků předchozí verze.
 • V kartě majitele přidán koeficient sleva/přirážka na účtovaný materiál.
 • Provedeny výrazné vnitřní úpravy modulu Ordinace.
 • Ve skladové uzávěrce přidána funkce automatického nulování záporných stavů.
 • Přidáno nastavení výchozí formy úhrady pro jednotlivé typy dokladu. Po nastavení výchozí formy úhrady bude tato vždy automaticky přednastavena bez ohledu na to jaká forma úhrady byla naposledy při uzavírání účtu použita.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno automatické označování starších vakcinací a odčervení jako neaktivních při provedení další následné vakcinace. Tím se zajistí např. to, aby se nedostal majitel se zvířetem do pozvánek na vakcinaci, pokud přijde dříve, než je datum plánované vakcinace. Pokud je při vakcinaci nalezena jedna předchozí aktivní vakcinace je označena automaticky. Pokud je nalezeno více aktivních vakcinací je nabídnut dialog s jejich seznamem a v něm můžete sami zvolit, které se mají označit. Označení můžete provést i ručně v seznamu provedených vakcinací a odčervení v kartě pacienta.
 • V dialogu pro operaci s účtem majitele je přidána informace o celkové ceně dokladu s DPH.
 • V uživatelských sestavách je přidáno parametrické pole s možností výběru z číselníku.
 • Při uzavírání účtu z přehledu otevřených účtů program zkontroluje, zda bylo vyúčtováno na všech pracovištích, kde byl pořízen denní záznam nebo kam byla adresována nějaká žádanka. Pokud program zjistí, že na nějakém pracovišti vyúčtováno nebylo, zobrazí seznam takových pracovišť a záleží pouze na obsluze, zda se rozhodne účet uzavřít nebo nikoliv.
 • Nová verze programu pro sehrávání dat s výrazným snížením doby potřebné pro sehrání dat z jednotlivých databází.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.
 • Přidáno možnost účtování pro majitele z jiné země EU podle §64. Nastavení proveďte v kartě majitele zatržením políčka „Účtování EU“. V tomto případě musí být u majitele vyplněno DIČ. Dodatečné nastavení parametru nezmění hodnotu položek zadaných ve starších dokladech.
 • Přidána sestava souhrnného hlášení účtování podle §64.
 • Přidána sestava vydaných receptů.
 • Přidána možnost nastavit skladovou kartu nebo kartu úkonu jako neaktivní. Neaktivní karta není nabízena při účtování nebo při práci se skladovými výdejkami/příjemkami. Neaktivní karta má v přehledu karet šedou barvu.
 • Přidána možnost zadat při uzavírání účtu majitele nebo vytváření ruční faktury či pokladního dokladu finanční bonus na dokladu. Při uzavírání účtu jej zadáte stiskem tlačítka „Bonus“, které je na dialogu pro nastavení parametrů uzavření účtu. Po jeho stisku se objeví dialog, ve kterém můžete zadat bonus v % nebo v částce a text položky. Přes tento dialog můžete rovněž tyto hodnoty upravovat. K tomu se váže i možnost nastavení přístupových práv a změny v mnoha sestavách kde je přidán údaj o finančním bonusu.
 • Upravena funkce pro poskytování slevy na dokladu.
 • Upraven přehled dlužníků, ve kterém lze nyní zadat období vzniku dluhu.
 • Upraveno uživatelské rozhraní a vnitřní funkčnost programu pro sehrávání dat.
 • Upraveno a doplněno několik přehledových sestav.
 • Provedeno mnoho drobných úprav a doplnění některých stávajících částí programu.

Informační systém pro veterinární lékaře

Obchodní zástupci, systémová podpora, licence

Technická podpora v pracovní dny 9-16 hodin - v jiný čas po předchozí domluvě.

Ing. Jaroslav Matoušek
tel.: 702 179 486, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Šindelář

tel.: 602 534 292, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Žádosti o prodloužení licencí posílejte prosím emailem, ve kterém uveďte IČO, způsob platby a případné využití VIP bodů (Noviko, SG-Vet). Děkujeme.
Upozornění - použití Norbrook bodů není v současné době možné!